Wat zijn de verplichte stedenbouwkundige inlichtingen bij verkoop woning?

Wat zijn de verplichte stedenbouwkundige inlichtingen bij verkoop woning?

Bij verkoop van een onroerend goed of de verhuring ervan voor een periode van meer dan negen jaar moeten de stedenbouwkundige inlichtingen verplicht worden meegedeeld aan de koper of de huurder.

Het is de verzameling van alle informatie die door de stad of gemeente worden verstrekt met betrekking tot het perceel grond. Je vindt er terug welke gewestelijke, provinciale of gemeentelijke voorschriften van toepassing zijn op het betreffende perceel. Ze informeren of dit perceel gelegen is binnen de grenzen van een bijzonder plan van aanleg (BPA), een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) en/of een goedgekeurde niet-vervallen verkaveling.  De stedenbouwkundige inlichtingen hebben een louter informatief karakter. Je vindt erin terug:

 

 • of er stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd zijn op het perceel. Dit wordt meegedeeld in het vergunningenregister. Indien er geen stedenbouwkundige vergunning is afgeleverd, is dit niet noodzakelijk een probleem. Zo worden alle bestaande constructies die gebouwd zijn voor 22 april 1962 geacht vergund te zijn. 
   
 • of voor het perceel een verkavelingsvergunning van toepassing is.
   
 • of er een dagvaarding uitgebracht is (een vastgesteld bouwmisdrijf) op het perceel. Een bouwmisdrijf heeft niet noodzakelijk tot gevolg dat een verkoop niet kan plaatsvinden. De koper wordt ingelicht over de bestaande toestand en kan hier zijn zaak van maken. Belangrijk hier is dat het bestaan van het bouwmisdrijf wordt gecommuniceerd naar kandidaat-kopers om eventuele discussies te vermijden.
   
 • of er een voorkooprecht rust op het perceel.
   
 • wat de meest recente stedenbouwkundige bestemming van het perceel is, volgens de benamingen gebruikt in het plannenregister. Denk aan woongebied, industriegebied, recreatiegebied enzovoort.

 

Verder wordt er informatie gegeven over eventuele voorkooprechten, rooilijnplannen, milieu, beschermd erfgoed, huisvesting,…

Als we de stedenbouwkundige inlichtingen hebben ontvangen, nemen we de inhoud hiervan op in onze advertenties en onderhandse verkoopovereenkomsten. De inlichtingen blijven gedurende één jaar geldig en moeten hierna hernieuwd worden.

Indien er een kandidaat-koper werd gevonden maar de stedenbouwkundige inlichtingen nog niet ontvangen zijn, maken wij een verkoop- en aankoopbelofte op met een opschortende voorwaarde tot het bekomen van deze inlichtingen.  

Wat zijn de verplichte stedenbouwkundige inlichtingen bij verkoop woning?

Lees meer

  Je huis verkopen aan je kinderen: waar je op moet letten

  Je huis verkopen aan je kinderen: waar je op moet letten

  Als eigenaar van een woning ben je vrij om te kiezen aan wie je je eigendom verkoopt. Je mag dus ook beslissen om het aan één van je kinderen te verkopen. Je andere kinderen kunnen hier niks tegenin brengen ...

  Verkopen op lijfrente: Wat houdt het juist in?

  Verkopen op lijfrente: Wat houdt het juist in?

  Je komt het vandaag opnieuw vaker tegen: de verkoop op lijfrente. Het heeft voordelen voor zowel koper als verkoper. Voor de koper is het een uitgelezen kans om met een klein kapitaal toch te investeren in vastgoed. De v ...

  Eerst kopen of verkopen, dat is de vraag

  Eerst kopen of verkopen, dat is de vraag

  Je kinderen gaan het huis uit, en nu voelt het veel te ruim aan. Je partner vindt de job van zijn/haar leven aan de andere kant van het land, en pendelen is geen optie. Je ouders worden een dagje ouder en vragen wat meer ...