Welke kosten betaal je bij aankoop van een woning of grond?

Welke kosten betaal je bij aankoop van een woning of grond?

Als je een woning of grond aankoopt, betaal je niet enkel de overeengekomen prijs. 
Hou er rekening mee dat je nog extra kosten moet afrekenen bij de notaris.
Deze kosten groeperen we onder de naam ‘notariskosten’.  Wat houden ze juist in?

 

1. Verkooprechten

In de volksmond kennen we de verkooprechten als registratierechten.  Deze betaal je bij elke aankoop van een grond of woning, behalve wanneer er BTW verschuldigd is op de woning. De verkooprechten bedragen in het Vlaams Gewest 10% van de verkoopprijs. Enkel wanneer je een pand kan aankopen aan ‘klein beschrijf’ betaal je 5% registratierechten.

Deze som zal je bij ondertekening van de authentieke akte aan de notaris moeten overmaken.  Hij gaat dit bedrag doorstorten naar de bevoegde instanties.

 

Wilt u meer informatie over registratierechten/verkooprechten? Bekijk dan onze blog:
Wat is een klein beschrijf en wanneer komt men hiervoor in aanmerking?
of Dien ik registratierechten of btw betalen?

 

2. Ereloon van de notaris

De notaris zal een ereloon aanrekenen voor het opmaken van de authentieke akte.  De tarieven zijn vastgesteld in een Koninklijk Besluit en zijn dus niet afhankelijk van het aantal uren werk dat de notaris en zijn medewerkers aan een bepaald dossier besteed hebben.

De tarieven zijn samengesteld volgens een degressieve schaal van percentages.  Het aankoopbedrag wordt opgesplitst in wettelijk bepaalde schijven. Per schijf geldt een ander percentage. Op de hoogste schijf betaal je dus het laagste percentage.

Bovenop het ereloon zal de notaris 21% BTW rekenen. Dit bedrag zal hij doorstorten naar de federale overheid.

 

3. Aktekosten

Vooraleer de akte kan verleden worden, dienst de notaris kosten te maken ter voorbereiding van die akte.  Denk hierbij aan het opvragen van de vereiste attesten (zoals het bodemattest en het hypothecair getuigschrift) en de opzoekingen die hij moet verrichten (zoals de fiscale opzoeking).

De hoogte van deze kosten is niet wettelijk bepaald.  Dat maakt dat de bedragen kunnen verschillen van notaris tot notaris.

 

4. Kosten overschrijving

Na het verlijden van de akte zorgt de notaris voor de registratie van de akte op het registratiekantoor. Hij zorgt ook voor de overschrijving van een afschrift van de verkoopakte op het hypotheekkantoor van het arrondissement waar de woning gelegen is. Door die overschrijving wordt de akte tegenstelbaar aan derden. Eventuele schuldeisers van de verkoper kunnen dan niet langer beslag laten leggen op de verkochte woning. Reken op ca. € 15 per pagina.

 

5. Kredietkosten

Wie een hypothecair krediet afsluit voor het aankopen van een woning, gaat dit officialiseren door een tweede notariële akte te tekenen.  De notaris zal hiervoor een ereloon aanrekenen.  Ook dit bedrag is wettelijk vastgesteld en afhankelijk van de hoogte van het kredietbedrag. Voor de opzoekingen en het verzamelen van de vereiste documenten betaal je aktekosten.

Verder betaal je een registratierecht van 1% op de totale som van de hypotheekwaarde, hypotheekrechten en het recht op geschriften (50 euro).

 

BENT U OP ZOEK NAAR JE EERSTE WONING? MAAK HET JE GEMAKKELIJK EN MAAK EEN AUTOMATISCHE ZOEKOPDRACHT AAN! ;)

Welke kosten betaal je bij aankoop van een woning of grond?

Lees meer

Vraag een gratis schatting Blijf op de hoogte