De keuring van de stookolietank: de spelregels

De keuring van de stookolietank: de spelregels

Als uw woning wordt verwarmd met stookolie, gelden er specifieke verplichtingen om de stookolietank te onderhouden om milieuverontreiniging te voorkomen.
Hoe groter het risico op bodemverontreiniging, hoe strenger de regels.

 

Voor ingebruikname van de stookolietank

Een  stookolietank moet na plaatsing en vóór ingebruikname worden gecontroleerd.
Voor grote stookolietanks gelden er strengere regels.

 

 • Stookolietank > 5 000 liter: meldingsplicht bij college burgemeester en schepen van uw gemeente.
 • Stookolietank > 20 000 liter (met symbool): milieuvergunning.
 • Stookolietank > 50 000 liter (zonder symbool): milieuvergunning.

Bij exploitatie

Ook nadat de stookolietank werd geplaatst, dient ze regelmatig gekeurd te worden. Afhankelijk van het volume van de tank, de plaats (ondergrond / bovengronds) of ligging (beschermingszones) zijn er verschillende regels van toepassing. Een ondergrondse stookolietank is een tank die is ingegraven. Een tank in de kelder is dus een bovengrondse stookolietank.
 

Stookolietank < 5 000 liter

 • Ondergrondse stookolietank: controle om de 5 jaar.
   
 • Bovengrondse stookolietank: geen periodieke controle vereist.
  De controle bij de plaatsing van de stookolietank blijft gelden.  De exploitant dient er voor te zorgen dat de installatie steeds in goede staat van werking en onderhoud verkeert.

  Letop! Voor oudere stookolietanken gelden er strengere regels om eventuele verontreiniging te vermijden.
   

Stookolietank > 5 000 liter
 

 • Ondergrondse tank: tweejaarlijks beperkt onderzoek, om de 15 jaar grondig algemeen onderzoek.
   
 • Bovengrondse tank: controle om de 3 jaar.
  Betreft het een stookolietank van meer dan 20 000 liter, dient er om de 20 jaar een algemeen onderzoek te worden gedaan.

 

Samenvattingstabel: keuring stookolietank

 

Ondergronds

Bovengrond

Tankinhoud

< 5 000 liter

> 5 000 liter

< 5 000 liter

> 5 000 liter

Buiten waterwingebied

5 jaarlijks

2 jaarlijks: klein

15 jaar: grondig

Geen controle*

3 jaarlijks

Binnen

Waterwingebied

5 jaarlijks

Jaarlijks: klein

10 jaar: grondig

Geen controle*

3 jaarlijks

 

 

 

 

De controle

De verplichting om een stookolietank te laten keuren staat los van de verkoop van het onroerend goed. De keuring van de stookolietank moet gebeuren op bovenstaande tijdstippen om eventuele verontreiniging te voorkomen. De controle gebeurt door een erkend technicus of milieudeskundige die een stookolieattest zal overhandigen aan de eigenaar. Bij verkoop van de woning wordt dit attest overhandigd aan de koper bij het verlijden van de notariële akte.

Na controle krijgt de stookolietank een dop waaruit afgeleid kan worden of de tank al dan niet voldoet aan de wettelijke bepalingen.

 • Groene dop: de tank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag in dienst blijven.
   
 • Oranje dop: de tank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar er is geen aanleiding tot verontreiniging.
  De tank mag nog voor een beperkte tijd worden gevuld maar de tank moet wel worden hersteld naar goede staat van onderhoud.
   
 • Rode dop: de tank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen. Het is niet toegelaten dat deze tank nog bijgevuld wordt.  
De keuring van de stookolietank: de spelregels

Lees meer

Vraag een gratis schatting Blijf op de hoogte