De woonverzekering oftewel brandverzekering: wat is het? Waarom zou je het nemen? Wanneer heb je het nodig?

De woonverzekering oftewel brandverzekering: wat is het? Waarom zou je het nemen? Wanneer heb je het nodig?

1. Wat is de woonverzekering precies?

De woonverzekering - in de volksmond ook brandverzekering genoemd – beschermt de waarde van je woning en inboedel en dekt tevens je aansprakelijkheid wanneer andere personen schade lijden. De benaming brandverzekering is eigenlijk te eng omdat een woonverzekering meer risico’s  dekt dan enkel het brandrisico, zoals storm- en waterschade, blikseminslag,…  De wet bepaalt het minimum aantal risico’s die met deze verzekering moeten gedekt worden. 
Kijk dus zeker goed je polis na.
Weet ook dat de woonverzekering op zich echter geen wettelijk verplichte verzekering is.

 

Wenst u een gratis schatting?
Overweegt u om uw woning te verkopen?
Vraag het hier aan!

 

2. Wat met de woonverzekering als een woning te koop staat?

Zolang de woning te koop staat, laat de verkoper zijn polis uiteraard gewoon verderlopen.  Als koper en verkoper tot een akkoord komen, tekenen ze de onderhandse verkoopakte (ook compromis genoemd). Op dit moment gaan zowel het eigendomsrecht als de risico’s over op de koper.  Er kan echter ook overeengekomen worden dat deze overdracht wordt uitgesteld tot aan de notariële akte.

Het is juist deze overdracht van eigendomsrechten  die mee bepaalt wanneer je als koper best een woningverzekering afsluit. De wet bepaalt dat bij overdracht van een onroerend goed, de lopende brandpolis drie maanden na het verlijden van de notariële verkoopakte van rechtswege eindigt.  Tot dan zal de koper dus dekking genieten van de brandverzekering die door de verkoper was afgesloten. Als de koper echter zelf een woningverzekering heeft afgesloten voor het aangekochte pand, zal hij enkel dekking krijgen van zijn eigen polis.

 

Bent u op zoek naar een woning?
Maar een automatische zoekopdracht aan

 

3. Wanneer sluit u best een woonverzekering af?

Bij onderstaande situaties is het raadzaam dat je als koper meteen na ondertekening van de onderhandse verkoopakte een woonverzekering afsluit:

  • Als je meteen de sleutels overhandigd krijgt om werken uit te voeren of omdat je al mag verhuizen.
     
  • Als na ondertekening van het compromis meteen de eigendomsrechten worden overgedragen.
     
  • Als het niet meteen duidelijk is wanneer de sleutels worden overgedragen. Neem het zekere voor het onzekere.
     
  • Als wordt afgesproken dat je de sleutels pas bij het verlijden de notariële akte krijgt maar in het compromis staat geen clausule waarin wordt gespecifieerd dat het eigendomsrecht ook pas op dat moment aan de koper wordt overgedragen. Neem ook dan geen risico.  Enkel wanneer heel duidelijk wordt aangegeven dat sleutels en eigendomsrecht pas bij de ondertekening van de notariële akte worden overgedragen, kan je in principe tot dan wachten om als koper een polis af te sluiten.

 

Heeft u vragen hierover of wenst u meer uitleg?
Vraag het gerust aan één van onze collega's!

De woonverzekering oftewel brandverzekering: wat is het? Waarom zou je het nemen? Wanneer heb je het nodig?

Lees meer

Vraag een gratis schatting Blijf op de hoogte