Postinterventiedossier (PID): de handleiding bij (ver)bouwen

Postinterventiedossier (PID): de handleiding bij (ver)bouwen

Het postinterventiedossier of PID is een dossier waarin alle technische gegevens met betrekking tot een gebouw worden verzameld.  Het bevat alle documenten en informatie die de koper van de woning maar ook architecten en aannemers in staat moeten stellen om bijvoorbeeld de structuur van het gebouw te ontleden en welke materialen gebruikt werden.

1. Meestal worden onderstaande gegevens in het dossier genoteerd:

  • de bouwplannen
  • het lastenboek van de woning waarin alle gebruikte materialen zijn vermeld
  • technische informatie zoals het elektriciteitsplan en ventilatieschema
  • aankoopfacturen, handleidingen van toestellen, garantiebewijzen,…
  • gegevens van de architect en aannemers die de woning hebben gebouwd of verbouwd

 

2. Is het PID verplicht?

Het postinterventiedossier moet aan de nieuwe eigenaar worden overhandigd bij elke verkoop van een woning of een appartement waarvan de bouw na 1 mei 2001 is begonnen of waaraan werken zijn uitgevoerd na 1 mei 2001 door één of meerdere aannemers.  De koper moet het PID ten laatste bij het verlijden van de authentieke akte in bezit krijgen.

 

3. Wie maakt het PID op?

Bij kleine verbouwingswerken waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning vereist is, mag de eigenaar van het pand zelf het PID samenstellen. Voor (verbouwings)werken die wel een stedenbouwkundige vergunning vereisen, moet u een architect of veiligheidscoördinator aanspreken om het PID op te maken.

Postinterventiedossier (PID): de handleiding bij (ver)bouwen

Lees meer

Vraag een gratis schatting Blijf op de hoogte