Asbestinformatieplicht komt eraan: deel 2

Asbestinformatieplicht komt eraan: deel 2

Het gebruik van asbest is al sinds 2001 verboden in België. In bouwconstructies neergezet voor die tijd is het echter nog steeds frequent aanwezig, ondanks de gezondheidsrisico's die het met zich meebrengt. Vaak is het zelfs niet geweten of asbest aanwezig is. Dat wil de overheid nu aanpakken met de asbestinventaris. In een meerdelige reeks gaan we verder in op wat asbest juist is, wat de asbestinventaris is en hoe deze geïmplementeerd zal worden, en wat je moet doen wanneer er zich asbsest in je eigendom bevindt. 

Vandaag op het menu: de asbestinventaris!

Asbestinventaris

Zoals reeds gemeld komt er een asbestinformatieplicht. Deze plicht kadert in een ruimer decreet dat streeft naar een versnelde asbestafbouw in Vlaanderen. De asbestinformatieplicht zal weergegeven worden in de vorm van een asbestinventaris. Tegen ten laatste 2031 moet elk toegankelijk gebouw ouder dan 2001 over zo’n inventaris beschikken. Hierin zal een lijst worden opgenomen van alle asbestverdachte en asbesthoudende materialen aanwezig in het gebouw. Voor elk materiaal met asbest zal advies worden gegeven om de aanwezige asbest op een veilige manier te beheren of  verwijderen. 

Opmaken van zo’n inventaris: wie doet dat?

In België zijn werkgevers reeds sinds 1995 verplicht een asbestinventaris op te maken in het kader van de Federale arbeidswetgeving, ongeacht het bouwjaar van het gebouw waar mensen in tewerkgesteld worden. De werkgever mag dit in principe zelf doen, eventueel gesteund door een preventieadviseur. In de praktijk wordt echter meestal beroep gedaan op een expert die vaak verbonden is met een erkend asbestlabo.

Nu komt er dus ook vanuit de Vlaamse overheid wetgeving met betrekking tot asbest in het kader van de milieuwetgeving. De asbestinventaris zal opgemaakt worden door een gecertificeerde asbestdeskundige. Deze certificaten zullen uitgereikt worden door gespecialiseerde instellingen. Deze instellingen zullen eveneens de deskundigen opvolgen.

Vanaf wanneer informatieplicht?

De informatieplicht zal in twee stappen ingevoerd worden. Ten eerste zal de informatieplicht ingevoerd worden wanneer een gebouw in verkoop wordt gezet. Daarnaast geldt een algemene verplichting tegen 31 december 2031. Doordat het sinds 2001 verboden is asbest te gebruiken zal de informatieplicht enkel van toepassing zijn op gebouwen neergezet voor dat jaar.

 • Informatieplicht bij verkoop

De asbestinformatieplicht zal gelden bij de verkoop van bouwconstructies met bouwjaar 2000 of ouder vanaf de inwerkingtreding van het decreet. Voorlopig is deze voorzien op 1 januari 2022. De verplichting tot informatieplicht zal ook van toepassing zijn op de vestiging of overdracht van een recht van vruchtgebruik, een recht van erfpacht, een opstalrecht of een zakelijk recht van gebruik. Op erfenissen en onteigeningen is de informatieplicht niet van toepassing.

 • Algemene verplichting tegen 31 december 2031

Vanaf 31 januari 2031 wordt er een algemene verplichting ingevoerd voor alle bouwconstructies ouder dan 2000. Dit betekend dat zelfs eigenaars die niet willen verkopen toch in het bezit moeten zijn van een asbestinventarisatieattest. Voorlopig zijn er nog geen sancties aan het niet-naleven van de verplichting verbonden, wat echter niet betekent dat dit niet nog kan veranderen.

Wat houdt de informatieplicht juist in?

De informatieplicht houdt in dat de kandidaat-koper bij het sluiten van de onderhandse verkoopovereenkomst kennis heeft van de inhoud van een geldig asbestinventarisatieattest. In de overeenkomst moeten dan ook een aantal zaken van het attest opgenomen worden:

 • De datum van het attest
 • De conclusie
 • De unieke code van het attest
 • Een clausule die stelt dat de inhoud van het attest is meegedeeld aan de koper

Ook notarissen hebben bij het verlijden van de akte deze informatieplicht. De notaris zal eveneens in de databank van OVAM de nieuwe eigenaar registeren.

De informatieplicht moet niet meegedeeld worden in de publiciteit van een pand dat te koop wordt aangeboden. De plicht legt de focus dus op het moment van of voor de ondertekening van de onderhandse verkoopovereenkomst.

Graag een opfrissing over wat asbest nu weer juist was, en waar je het kan terugvinden? Neem er gerust onze vorige blog bij!

Bij vragen over asbest mag je ons ook steeds contacteren!

Asbestinformatieplicht komt eraan: deel 2

Lees meer

  Omdat wij nu eenmaal houden van een bollekeā€¦

  Omdat wij nu eenmaal houden van een bollekeā€¦

  Er komt een nieuw bolleke op de markt.. de vastgoedmarkt welteverstaan. Omdat Antwerpenaars wel houden van een bolleke, gaat First Immo straks verder onder de naam Dewaele, met rode bol. First Immo heeft in Dewaele Vastg ...

  Asbestinformatieplicht komt eraan: deel 2

  Asbestinformatieplicht komt eraan: deel 2

  Het gebruik van asbest is al sinds 2001 verboden in België. In bouwconstructies neergezet voor die tijd is het echter nog steeds frequent aanwezig, ondanks de gezondheidsrisico's die het met zich meebrengt. Vaak ...

  Asbestinformatieplicht komt eraan: deel 1

  Asbestinformatieplicht komt eraan: deel 1

  Het gebruik van asbest is sinds 2001 verboden in België. Woningen en gebouwen die neergezet zijn  na dat jaar zouden dan ook volledig asbestvrij moeten zijn. Voor oudere gebouwen is er echter niet die garantie. ...