Kan de functie van een gebouw aangepast worden?

Kan de functie van een gebouw aangepast worden?

Soms krijgen wij de vraag of de functie van een gebouw veranderd kan worden, en of hier altijd een vergunning voor vereist is. We geven je er graag wat meer informatie over.

Functies van een gebouw

Eerst en vooral is het belangrijk te weten dat een gebouw verschillende hoofdfuncties kan hebben. Afhankelijk van de vergunde toestand kan dat er één van de volgende zijn:

 • Residentieel wonen
 • Verblijfsrecreatie, bijvoorbeeld: een camping, vakantiehuisje, B&B, hotel, etc…
 • Dagrecreatie, zoals een sporthal, cafetaria van sporthal, zwembad, etc..
 • Land – en tuinbouw
 • Detailhandel
 • Horeca zoals een café, restaurant of bar
 • Kantoren, dienstverlening en vrije beroepen, bijvoorbeeld: dokter, notaris, bank, etc…
 • Industrie
 • Gemeenschapsvergunningen en openbare nutsvoorzieningen
 • Militaire functie

Wanneer je een gebouw koopt is het dus belangrijk te weten wat de hoofdfunctie van het gebouw is. Je kan niet eenzijdig beslissen om deze aan te passen, hiervoor moet je een vergunningsaanvraag indienen. Deze aanvraag dient zelfs te gebeuren wanneer er bij de functiewijziging geen verbouwingswerken komen kijken. Reden hiervoor kan gevonden worden in het feit dat een verandering van functie een impact heeft op de omgeving.

Daarnaast ga je er best niet van uit dat elke functiewijziging zomaar wordt toegestaan. Wij raden je dan ook aan om goed op voorhand inlichtingen in te winnen bij de bevoegde instanties.

Vergunning altijd noodzakelijk?

Zoals wel vaker het geval is met onze overheid zijn er ook in dit geval een aantal uitzonderingsregels.

Een vergunning aanvragen is dan ook niet noodzakelijk wanneer het gaat om een tijdelijke functiewijziging van het gebouw. Hier hangt wel de voorwaarde aan vast dat deze wijziging niet langer dan 90 dagen duurt. Tijdelijk een winkel openen aan je kantoor als lancering van een product vormt dus geen enkel probleem.

Daarnaast is een vrijstelling van de vergunning ook mogelijk wanneer bepaalde functies uitgeoefend worden in een woongebouw, zolang deze functies maar complementair zijn aan het wonen. Zo kan je aan je woning gerust een kantoor, dokterspraktijk, handelszaak, horeca,… toevoegen, zolang je maar rekening houdt met volgende voorwaarden:

 • Het pand ligt in woongebied, of daarmee vergelijkbaar gebied
 • Het gebouw heeft als hoofdfunctie residentieel wonen
 • De bijkomende functie bedraagt minder ruimte dan de ruimte van de woonfunctie. Bovendien mag deze bijkomende functie niet meer dan 100m² bevatten.
 • De bijkomende functie strookt met de voorschriften van stedenbouwkundige verordeningen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, plannen van aanleg en verkavelingsvergunningen.

Opgelet!

Deze uitzonderingen zijn dan wel vastgelegd door de Vlaamse overheid, het staat provincies, steden en gemeenten vrij om toch strengere voorwaarden te hanteren. Doe dus altijd je huiswerk en steek je licht op bij de bevoegde diensten!

Hou er ook rekening mee dat bepaalde uitbatingen specifieke vergunningen vereisen, los van de functie die het gebouw heeft (bv. Horeca). Hiervoor zal dan ook steeds de gepaste vergunningen aangevraagd moeten worden.

Heb je nog vragen? Neem zeker contact op, wij staan altijd klaar om te helpen!

Kan de functie van een gebouw aangepast worden?

Lees meer

  Kan de functie van een gebouw aangepast worden?

  Kan de functie van een gebouw aangepast worden?

  Soms krijgen wij de vraag of de functie van een gebouw veranderd kan worden, en of hier altijd een vergunning voor vereist is. We geven je er graag wat meer informatie over. Functies van een gebouw Eerst en vooral ...

  Indexering van de huurgelden bij handelshuur

  Indexering van de huurgelden bij handelshuur

  Je verhuurt een winkelpand aan een winkelier en wilt de huurprijs aanpassen aan de index. Mag dat echter zomaar? Wij zetten graag op een rijtje wanneer een indexering van de huurprijs mogelijk is in het geval van handels ...

  Mijn huurder is failliet! En nu?

  Mijn huurder is failliet! En nu?

   Als een bedrijf of onderneming financiële problemen ondervindt, kan het gebeuren dat het bedrijf failliet wordt verklaard. Uiteraard brengt dit heel wat gevolgen en ongemakken met zich mee, onder meer voor de ...