Heb ik als verhuurder een brandverzekering nodig?

Heb ik als verhuurder een brandverzekering nodig?

Als eigenaar van een woning ben je niet wettelijk verplicht een brandverzekering te hebben. Vaak wordt het wel opgelegd door een financiële instelling wanneer je een hypothecaire lening afsluit. Een woning – of brandverzekering is dan ook nuttig tegen brand-, water-, en stormschade.

Maar wat is de regeling wanneer je het pand verhuurt? Is het de huurder of de verhuurder die zich moet verzekeren? En wie moet voor welke kosten opdraaien?

Sinds 1 januari 2019 is de huurder verplicht om zijn huurdersaansprakelijkheid te verzekeren. Deze verzekering dekt brandschade, maar zal niet in alle gevallen tussenbeide komen.

De brandverzekering van de huurder zal enkel dekking bieden in zover de huurder verantwoordelijk is voor de brandschade. Als de huurder kan aantonen dat hem geen schuld treft, zal de verhuurder de kosten moeten dragen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij stormschade.

Bovendien dekt de brandverzekering van de huurder slechts de waarde van diens inboedel en de werkelijke waarde van het pand. Hierdoor zal de verzekering van de huurder bij tussenkomst enkel  rekening houden met de slijtagegraad van het pand. Er wordt met andere woorden een slijtingspercentage in rekening gebracht, waardoor je als eigenaar minder van de verzekering zal terugtrekken.

Dit betekent dus dat niet je volledige eigendom gedekt wordt door de verzekering van de huurder. Als eigenaar wil je bij schade de vergoeding krijgen om je woning terug in de oorspronkelijke staat te herstellen. Daarom kan je als verhuurder beter je eigendom laten verzekeren tegen nieuwwaarde.

Hierdoor zal je nooit voor verassingen komen te staan, en ben je er zeker van dat je eigendom op elk moment voor elke schade verzekerd is!

Bovendien mag je niet vergeten dat een huurder niet voor eeuwig je eigendom zal huren. Staat het pand leeg, dan kan je uiteraard niet terugvallen op de woonverzekering van je huurder. Mocht er in deze periode iets gebeuren met de woning, kan je vermijden dat jij volledig voor de kosten opdraait door zelf een woningverzekering af te sluiten voor je eigendom.

Afstand van verhaal

Als verhuurder kan je ervoor opteren om in je brandverzekering een ‘afstand van verhaal’ te laten opnemen. Hierdoor hoeft de huurder niet op te draaien voor schade die hijzelf veroorzaakt heeft. De verzekering van de eigenaar kan zich op die manier niet tot de (verzekering van de) huurder wenden. Als verhuurder krijg je zo meer zekerheid en heb je meer controle over wat er met je eigendom gebeurt.

Wil je meer informatie over de brandverzekering, lees dan zeker ook deze blog

Heb ik als verhuurder een brandverzekering nodig?

Lees meer