Je huis verkopen aan je kinderen: waar je op moet letten

Je huis verkopen aan je kinderen: waar je op moet letten

Als eigenaar van een woning ben je vrij om te kiezen aan wie je je eigendom verkoopt. Je mag dus ook beslissen om het aan één van je kinderen te verkopen. Je andere kinderen kunnen hier niks tegenin brengen. Toch zijn er aantal zaken waar je rekening mee moet houden als je dit wil doen.

Via bijzondere constructies

Je kan je huis via verschillende bijzondere constructies verkopen aan één van je kinderen. Een veelgebruikte constructie is om enkel de naakte eigendom te verkopen terwijl je zelf het vruchtgebruik blijft behouden. Hierdoor kan je als ouder in je eigen huis blijven wonen, of kan je zelf de huurinkomsten innen. Een tweede mogelijkheid is om het huis op lijfrente te verkopen. Hierbij schrijft de koper, in dit geval je kind(eren), op regelmatige basis een bedrag over aan de verkoper. Deze regeling loopt normaal tot na het overlijden van de verkoper. De woning komt pas op dat ogenblik effectief in het bezit van de koper. Meer informatie over verkopen op lijfrente vind je hier.

In dit soort constructies schuilt echter een valkuil. Wanneer je komt te overlijden wordt het huis als deel van de erfenis gezien. Er wordt dan vanuit gegaan dat je kind al een deel van de erfenis heeft gekregen, en wordt het dus automatisch aanschouwt als een schenking. Heb je meerdere kinderen, dan kan het zijn dat het kind dat je woning kocht een deel zal moeten terugbetalen, of minder krijgt bij de verdeling van de rest van de erfenis. Hetzelfde geldt wanneer je de woning verkoopt met afstand van kapitaal. De wetgever gaat er in dat geval van uit dat je één van je kinderen wil bevoordeligen ten opzichte van de andere kinderen. Zelfs wanneer je kan bewijzen dat de verkoopprijs realistisch was, en deze effectief werd betaald zal de wetgever de verkoop via deze constructie aanschouwen als een schenking. Je kind riskeert dus minder te zullen erven.

Gewone verkoop

Wil je de automatische kwalificatie naar een schenking vermijden? Dan kan je best je huis verkopen aan je kinderen via een gewone verkoop. Het is belangrijk dat je kan aantonen dat je kind het realistische bedrag voor de woning betaald heeft. Als je aan een te lage prijs verkoopt aan je kind, kunnen de andere kinderen inroepen dat een gedeelte van het huis werd geschonken, namelijk het verschil tussen de werkelijke waarde en de betaalde prijs. Je kind dat het huis kocht kan dan gevraagd worden het genoten voordeel in te brengen in de nalatenschap.

Een gewaarschuwd man

Neem dus je voorzorgen. Laat je huis schatten door een onafhankelijke partij, bijvoorbeeld First Immo. Op deze manier kan je vermijden dat er bij een gewone verkoop beweerd wordt dat het huis aan een te lage prijs werd verkocht. Ontstaan er toch discussies, dan heb je het schattingsverslag waarmee je kan bewijzen dat er een realistische prijs werd betaald.

Je kan uiteraard ook je voorzorgen nemen in het geval van een bijzondere constructie. Betrek je andere kinderen in je plannen als je de woonst aan één van hen wil verkopen. Om discussies te vermijden kan je hen uitdrukkelijk om toestemming vragen. Zo kunnen ze later de verkoop niet in vraag stellen en argumenteren dat het om een schenking ging.

Je huis verkopen aan je kinderen: waar je op moet letten

Lees meer

  Je huis verkopen aan je kinderen: waar je op moet letten

  Je huis verkopen aan je kinderen: waar je op moet letten

  Als eigenaar van een woning ben je vrij om te kiezen aan wie je je eigendom verkoopt. Je mag dus ook beslissen om het aan één van je kinderen te verkopen. Je andere kinderen kunnen hier niks tegenin brengen ...

  Verkopen op lijfrente: Wat houdt het juist in?

  Verkopen op lijfrente: Wat houdt het juist in?

  Je komt het vandaag opnieuw vaker tegen: de verkoop op lijfrente. Het heeft voordelen voor zowel koper als verkoper. Voor de koper is het een uitgelezen kans om met een klein kapitaal toch te investeren in vastgoed. De v ...

  Eerst kopen of verkopen, dat is de vraag

  Eerst kopen of verkopen, dat is de vraag

  Je kinderen gaan het huis uit, en nu voelt het veel te ruim aan. Je partner vindt de job van zijn/haar leven aan de andere kant van het land, en pendelen is geen optie. Je ouders worden een dagje ouder en vragen wat meer ...