Verkoopovereenkomst ontbinden: Alle mogelijkheden op een rij

Verkoopovereenkomst ontbinden: Alle mogelijkheden op een rij

Je hebt je droomhuis gevonden, je deed een bod en het werd aanvaard. Met een mondelinge overeenkomst bevestigde je dat je het huis heel graag wilde kopen. Vervolgens tekenden zowel jij als de verkoper de verkoopovereenkomst, ook wel eens de compromis genoemd. Maar na een tijdje merk je dat je eigenlijk toch niet zeker bent van je zaak. Kan je de verkoopovereenkomst nu nog verbreken? Wij zetten alle mogelijkheden even op een rijtje!

Verkoopovereenkomst, wat is dat?

Een verkoopovereenkomst of compromis is een schriftelijke, onderhandse overeenkomst waarin de verkoop van onroerend vastgoed wordt vastgelegd. Hierin worden onder meer de namen van de koper en verkoper vastgelegd, staat een omschrijving van het onroerend goed en kan je de overeengekomen verkoopprijs terugvinden. Vaak worden ook andere belangrijke documenten toegevoegd, zoals het EPC-certificaat en het bodemattest. Na het ondertekenen door beide partijen betaalt de koper een voorschot van 5 tot 10% van de verkoopprijs. Binnen de vier maanden na het ondertekenen van de verkoopovereenkomst moeten de registratierechten en het resterende bedrag van de verkoopprijs betaald worden. Met het tekenen van de compromis wordt de verkoop officieel vastgelegd. Je kan dan ook niet zo maar de overeenkomst ontbinden.

Klik hier voor meer informatie over het compromis.

Opschortende voorwaarden

Aan de verkoopovereenkomst worden meestal opschortende voorwaarden toegevoegd. Hiermee gaat u akkoord met de aankoop van de woning, maar geeft u een aantal voorwaarden aan waaraan voldaan moet worden vooraleer de verkoop kan doorgaan. Zo kan bijvoorbeeld bepaald worden dat de verkoop enkel geldig is indien de koper een lening krijgt binnen een bepaalde termijn, of dat de verkoop enkel door kan gaan indien uit het bodemonderzoek blijkt dat de grond niet vervuild is, enzovoort. Worden deze voorwaarden niet nageleefd, dan kan je zonder veel problemen de verkoopovereenkomst laten ontbinden.

Eenzijdige verbreking

Wil je als koper eenzijdig de verkoopovereenkomst verbreken zonder opschortende voorwaarden? Hou er dan rekening mee dat je er waarschijnlijk niet goedkoop vanaf komt. Het tekenen van de verkoopovereenkomst is een bindende actie waar je niet zomaar onderuit kunt. De verkoper kan dan ook eisen stellen vooraleer hij je toestaat het contract te verbreken. Hij handelde in vertrouwen dat jij zijn woning zou kopen. Wil je dit vertrouwen breken, dan kan de verkoper een schadevergoeding eisen. Deze schadevergoeding kan oplopen tot 10% van de verkoopprijs.

Ontbinding door beide partijen

Uiteraard kunnen verkoper en koper ook in onderling overleg overeenkomen de verkoopovereenkomst te ontbinden. In dit geval spreekt men van een minnelijke ontbinding. Zoals eerder reeds vermeld is een verkoopovereenkomst bindend. In principe hangen hier registratiekosten aan vast. Wordt de overeenkomst ontbonden, dan dient nog steeds een registratierecht betaald worden. In dit geval zal dit echter slechts €10 bedragen. Vergeet niet dat er aan een aantal voorwaarden voldaan moet worden vooraleer je de verkoopovereenkomst kan ontbinden. De aanvraag tot ontbinding dient eveneens ter registratie aangeboden te worden. Dit moet binnen de vier maanden na ondertekening van de verkoopovereenkomst gebeuren. Bovendien mag de koper de registratierechten nog niet betaald hebben.

Wat nu als het voorschot al betaald werd? Dan zijn er een aantal mogelijkheden. De verkoper en koper kunnen overeenkomen dat het voorschot terugbetaald wordt. De verkoper heeft echter het recht het voorschot in te houden. Hij is dus niet verplicht dit terug te betalen. Bovendien ben je het voorschot sowieso kwijt als in de verkoopovereenkomst een schadevergoeding werd opgenomen.

Verkoopovereenkomst ontbinden: Alle mogelijkheden op een rij

Lees meer