Het bodemattest: Nodig bij verkoop van een woning, maar hoe zit het bij bedrijfsvastgoed?

Het bodemattest: Nodig bij verkoop van een woning, maar hoe zit het bij bedrijfsvastgoed?

In een ideale wereld is elke grond in perfecte staat en even ‘gezond’. In realiteit zijn er echter verschillende gronden verontreinigd door bijvoorbeeld vervuilende industrie of door bepaalde lekkages. De overheid tracht sinds enkele jaren maatregelen te nemen om gronden te saneren en verontreiniging te voorkomen. Één van deze maatregelen is het bodemattest.

In het bodemattest wordt alle informatie over de bodemkwaliteit van de (onder)grond van een bepaald perceel opgenomen. Dit attest wordt uitgegeven door OVAM (de Openbare Vlaamse  Afvalstoffenmaatschappij).

Via het bodemattest informeert OVAM of het perceel in haar databank van verontreinigde gronden (GIR of grondeninformatieregister) is opgenomen. Soms komt het voor dat het perceel grond niet gekend is in de databank van OVAM. In dat geval krijg je een ‘blanco’ bodemattest. Hou er echter rekening mee dat dit niet betekent dat de grond niet vervuild is. Enkel geeft het aan dat OVAM geen weet heeft van mogelijke verontreiniging. Is je grond bekend, dan kan in het GIR eveneens informatie staan over de aanwezigheid van activiteiten met een risico tot bodemverontreiniging, een melding van een schadegeval en andere zaken die gaan over de bodem van uw grond.

Hoe zit het nu bij bedrijfsvastgoed?

Verontreinigde grond is verontreinigde grond, of je er op wil wonen of werken maakt dus niks uit. Je hebt met andere woorden ook voor bedrijfsvastgoed altijd een bodemattest nodig. Dit attest moet je kunnen voorleggen bij de ondertekening van de compromis.

Mogelijke vervuiling?

Sommige industriële activiteiten leiden tot verontreiniging. Heb je dit soort activiteiten uitgeoefend of heb je weet van dit soort activiteiten in het verleden? Denk je dat er mogelijkheid is tot bodemverontreiniging? Dan is er sprake van risicogrond. Neem dan contact op met de gemeente. Zij beschikken over een gemeentelijke inventaris van risicogronden. Bij dit soort gronden moet je als verkoper eerst een oriënterend bodemonderzoek laten uitvoeren. Het resultaat van dit onderzoek bezorg je aan de OVAM.

Een oriënterend bodemonderzoek wordt door een bodemsaneringsdeskundige erkend door de OVAM uitgevoerd. Hij neemt grond – en grondwaterstalen in zones met een verhoogde kans op bodemverontreiniging, en in onverdachte zones. Wanneer een verontreiniging wordt vastgesteld, zal hij proberen te situeren wanneer deze ontstaan is. Was dit voor 29 oktober 1995, dan wordt er gesproken over een ‘historische’ verontreiniging. Na 1995 is ze nieuw.

De informatie die voortkomt uit dit oriënterend onderzoek wordt met OVAM gedeeld, waarbij de grond opgenomen wordt in het GIR. Zo kunnen toekomstige eigenaars van de grond gemakkelijk aan een bodemattest geraken als zij de grond en gebouwen willen verkopen.

Beschrijvend bodemonderzoek

Wordt er verontreiniging vastgesteld, dan begint de bodemsaneringsdeskundige aan een beschrijvend bodemonderzoek. Tijdens dit onderzoek bekijkt hij of sanering nodig is, en houdt hij rekening met de criteria voor historische of nieuwe bodemverontreiniging. Indien het nodig is geeft hij voorzorgsmaatregelen, en vermeldt hij eveneens hoe dringend een sanering is. Op basis van het rapport van de deskundige beslist het OVAM of saneringswerken noodzakelijk zijn.

Prijskaartje van een bodemonderzoek

De prijzen voor een bodemonderzoek liggen niet vast. Deze zijn afhankelijk van de bodemdeskundige en het bureau dat het onderzoek uitvoert, de oppervlakte van het terrein en van mogelijke andere plaatselijke elementen.

Om je toch een idee te geven: Gemiddeld kost een oriënterend bodemonderzoek 5.000€, een risico-onderzoek schommelt meestal rond 3.000€.

De sanering

Besliste OVAM over te gaan tot een sanering? Dan wordt een bodemsaneringsproject opgestart, waarbij de bodemdeskundige samen met jou zal bespreken hoe de sanering technisch uitgevoerd kan worden op jouw grond. Om de nodige werken te vergunnen krijg je van de OVAM een conformiteitsattest. Tijdens het bodemsaneringsproject begeleidt de bodemdeskundige de aannemer die de bodemsaneringswerken zal uitvoeren. Na de werkzaamheden zal de bodemdeskundige een eindevaluatieonderzoek opstellen. Dit document wordt naar de OVAM gestuurd, die daarna een eindverklaring aflevert. Hiermee is de sanering afgerond, en kan je jouw bedrijfsterrein of -gebouw verkopen.

Het bodemattest: Nodig bij verkoop van een woning, maar hoe zit het bij bedrijfsvastgoed?

Lees meer

  Mijn huurder is failliet! En nu?

  Mijn huurder is failliet! En nu?

   Als een bedrijf of onderneming financiële problemen ondervindt, kan het gebeuren dat het bedrijf failliet wordt verklaard. Uiteraard brengt dit heel wat gevolgen en ongemakken met zich mee, onder meer voor de ...

  Het bodemattest: Nodig bij verkoop van een woning, maar hoe zit het bij bedrijfsvastgoed?

  Het bodemattest: Nodig bij verkoop van een woning, maar hoe zit het bij bedrijfsvastgoed?

  In een ideale wereld is elke grond in perfecte staat en even ‘gezond’. In realiteit zijn er echter verschillende gronden verontreinigd door bijvoorbeeld vervuilende industrie of door bepaalde lekkages. De ove ...

  Verhuur Bedrijfsvastgoed: Nieuw optioneel BTW-stelsel

  Verhuur Bedrijfsvastgoed: Nieuw optioneel BTW-stelsel

  Waarom een optioneel BTW-stelsel? Via het nieuwe stelsel kunnen verhuurders de optie kiezen BTW toe te passen op de huurgelden. Hierdoor kan de verhuurder de BTW die betaald werd op de oprichtingskosten integraal aftr ...